Reviews

Alliance for Succes:
Als Boccard kiezen we voor een intensieve samenwerking met onze klanten!
Op deze pagina kunt u enkele ervaringen van onze klanten lezen over de succesvolle samenwerking met BocLube Benelux.

Chemische sector

Havengebied / Offshore

“BocLube is in het afgelopen jaar 2016 als beste contractor uit de bus gekomen. De scores waren op alle vlakken goed; Safety, kwaliteit van het werk, administratie, nakomen van de gemaakte afspraken, et cetera. Maar wat wij vooral een enorme pluim waard vinden, is het feit dat 99,9 % van de werkorders over het gehele jaar is afgerond. Een score die we voordat we een samenwerking met BocLube aangingen niet gezien hebben!”

Chemisch bedrijf uit Antwerps havengebied.
“Wij zetten BocLube in voor het verversen van de olie in onze containerkranen. De oliereservoirs van de belangrijkste reductoren, met een inhoud van tot wel 800 liter en op een hoogte van 70 meter, werden door BocLube in een korte tijd op een veilige en milieuverantwoorde manier voorzien van nieuwe olie. Er werd zeer netjes en efficiĆ«nt gewerkt en door de unieke apparatuur waarmee gewerkt werd, konden we de stilstandstijd minimaliseren. Ook werden diverse technische aanpassingen gedaan die er voor moeten zorgen dat de standtijd van de olie in de toekomst verlengd wordt.”

Containerterminal Rotterdam.

Foodsector

Chemische sector

“Wij zijn in 2016 een samenwerking aangegaan met BocLube aangezien we niet langer tevreden waren over de contractor die tot op dat moment de smering van onze installaties verzorgde. Aangezien we te maken hebben met strenge regelgeving met betrekking tot HACCP, zijn door BocLube een aantal aanvullende procedures opgesteld met bijbehorende trainingstrajecten voor de uitvoerende medewerkers. Deze aanpak heeft er tot geleid dat BocLube nu een groot deel van de smeerwerkzaamheden uit kan voeren op economisch voordeliger momenten. Dit heeft direct tot een behoorlijke kostenbesparing geleid. Ook zien we dat er een significante daling is geweest in het verbruik van de smeermiddelen. Verder is een aantal machines van automatische smering voorzien. Dit betekende een directe daling van de workload en een hogere machinebetrouwbaarheid.”

Vleesverwerkend bedrijf in omgeving Antwerpen.

“Ter vervanging van een verouderd smeerprogramma hebben wij begin 2016 gekozen om te gaan werken met het Boccard Lubetrack Management programma. Dit als onderdeel van een optimalisatieprogramma van ons preventief onderhoudssysteem. Met het oude programma was het machinepark onvoldoende inzichtelijk, wat de bedrijfszekerheid niet ten goede kwam.Met het nieuwe BLM programma kunnen we alle gewenste informatie duidelijk en op een eenvoudige manier vastleggen, waardoor we veel doelmatiger kunnen werken. Alle 1500 machineonderdelen zijn ordentelijk in het systeem ondergebracht.
En het resultaat is nu al merkbaar! Door met BLM meer structuur in het smeertechnisch onderhoud aan te brengen, zijn er minder storingen aan het equipement!
Chemisch bedrijf uit omgeving Rotterdam.