Oliefiltratie

Een optimale oliereinheid is essentieel om uw installaties optimaal te laten presteren. Het schoon houden van een olie door oliefiltratie toe te passen, resulteert in langere standtijden en hogere machinebetrouwbaarheid. Ondanks dat de meeste grote (smeer)oliereservoirs tegenwoordig voorzien zijn van een standaard filtratie-systeem, kan uit een olieanalyse blijken dat de gewenste oliereinheid niet bereikt wordt. Ook kan het voorkomen dat de standaardfiltratie niet geschikt is om een specifiek type vervuiling aan te pakken. Tijdelijke of permanente inzet van een aanvullend (By-Pass) filtratiesyteem kan dan noodzakelijk zijn.

Boccard heeft ruime ervaring met oliefiltratie en met de modernste hedendaagse beschikbare filtratietechnieken. Door inzet van een optimaal gekozen (huur)unit kunnen we de volgende verontreinigingen uit uw olie verwijderen:

  • Vaste deeltjes.
  • Vrij en opgelost water.
  • Oxidatieproducten / Varnish.

We hebben verhuursystemen met verschillende capaciteiten beschikbaar voor het filtreren, ontwateren en verpompen van hydraulische- en smeerolie. Ook hebben we units beschikbaar die ingezet kunnen worden in een ATEX omgeving. Met behulp van een lasercounter kan tijdens het filtratieproces ter plaatse de olie op reinheid gecontroleerd worden.