Olieanalyse

Olieanalyse is een essentieel onderdeel binnen ieder toestandsafhankelijk onderhoudssysteem. Niet alleen vertelt een oliestaal ons veel over de actuele conditie van de olie, ook kan het ons informatie verschaffen over de technische toestand van de machine zelf. Door Boccard wordt olieanalyse ook gebruikt als hulpmiddel bij het optimaliseren van verversingsintervallen.

Boccard kan middels het eigen BocAnalysis programma het gehele traject rondom de olieanalyse verzorgen. Dat traject begint met een inventarisatie van de equipement die in aanmerking komt om opgenomen te worden in een analyseprogramma. Daarnaast adviseren we rondom het analysepakket dat het beste aansluit bij de specifieke omstandigheden met respect voor type en functie van de olie.

De servicemonteurs van Boccard zorgen er voor dat het oliestaal op de juiste manier genomen wordt; dus met de juiste gereedschappen en aan de hand van vaste procedures. Het analyseren van de oliestalen wordt in het laboratorium snel, deskundig en productonafhankelijk uitgevoerd. De analyseresultaten worden door onze technisch specialisten beoordeeld zodat u bij geconstateerde afwijkingen direct deskundig advies krijgt met betrekking tot eventueel te nemen vervolgacties.

BocAnalysis:
* Laagste kosten per uitgevoerde analyse!
* Korte doorlooptijd; u heeft snel beschikking over de analyseresultaten.
* Trendmatige opbouw van analyseresultaten.
* Duidelijke rapportage met helder advies m.b.t. vervolgacties.